Tjänster‎ > ‎

Kvalitetsregister för hörselrehabilitering

Hörselbron leder ett kvalitetsregister där landsting och privata hörselkliniker deltar. Registret ger klinikerna en möjlighet till oberoende uppföljning av verksamheten. Efter ett första framgångsrikt första år välkomnar Hörselbron andra landsting och privata klinker att ansluta sig till registret. Genomförandet av kvalitetsregistret är automatiserat och påverkar inte den pågående verksamheten. Uppföljning av hörselrehabiliteringen finns specificerat som en punkt i den europeiska standarden: SS-EN 15927 Tjänster vid utprovning av hörapparater.

Anmäl intresse via: info@horselbron.se.