Projekt‎ > ‎

Screening av hörsel

Metoder för screening av hörsel via telefoni eller internet. Hörselbron har samarbete med flera aktörer kring screening av hörsel. T.ex. finns ett webbaserat hörseltest på www.horseltest.se samt ett hörseltest i telefon på 0900–20 33 000. Tidig upptäckt av hörselskador gör det möjligt att sätta in åtgärder i tid och undvika onödiga hälsoproblem. Så kallad screening ger också möjlighet till storskalig insamling av data om människors hörselstatus till en låg kostnad. Sådan kunskap är viktig när det gäller att identifiera nya risker och behov.