Projekt‎ > ‎

Kvalitetsutvärdering av hörapparatfunktioner

Hur beskriver man nyttan med en hörapparat och vilka skillnader finns det mellan olika hörapparater? Det utvecklas hela tiden nya produkter, men det saknas oberoende bedömningar av hörapparater och hörhjälpmedel. Hörselbron arbetar nu med att ta fram metoder för sådana kvalitetsutvärderingar. De kommer att bli ett viktigt och pålitligt underlag för såväl individer som samhällets beslutsfattare.

Svensk Teknisk Audiologisk Förening (STAF) har startat en referensgrupp inom kvalitetsutvärdering av hörapparatfunktioner där Hörselbron deltar som partner.