Kvalitetsregister

Hörselbron ansvarar och hanterar Nationellt kvalitetsregister för hörselrehabilitering som är ett delregister under ÖNH-kvalitetsregister