Konferenser‎ > ‎

Framtidens hörsel- och kommunikationsforskning

Stockholm, 23 september, 09:00-15:30

Inom Karolinska Institutet, KTH, Stockholms Universitet, Uppsala universitet, Karolinska Universitetssjukhuset och Akademiska Sjukhuset pågår en bred flora av forskningsprojekt som anknyter till hörselnedsättning och tillhörande kommunikationsproblematik eller kommunikationssvårigheter på grund av språk-, röst- eller talstörningar av annan orsak. Med regionens stora patientunderlag och framträdande forskare vet  vi att här finns en potential för ökad samordning och ännu bättre utväxling av våra insatser inom området.

Våren 2015 genomförde vi en första konferens riktad till forskare vid ovan nämnda forskarmiljöer. Vi vill därför ånyo samla aktiva hörsel- och kommunikationsforskare i Stockholm med omnejd för att tillsammans sammanfatta pågående och planerade forskningsprojekt i regionen samt diskutera möjligheter till att ytterligare stärka aktiviteten inom området.

Konferensen planeras omfatta såväl presentationer som diskussioner om framtida möjligheter. 

Vi bjuder härmed in till den andra konferensen kring framtidens hörsel och kommunikationsforskning.

Registrera dig till konferensen redan nu!

Sista anmälningsdag är 2 september!

Registrering

Plats: Nobelforum, Karolinska Institutet. Nobels väg 1

Datum: 23/9

Tid: 09:00-15:30 (med gemensam lunch)

Konferensen är kostnadsfri.

Varmt välkomna! 

Styrelsen för Centrum för Hörsel- och Kommunikationsforskning, Karolinska Institutet

Har du frågor kring konferensen, kontakta info@horselbron.se.