Om Hörselbron

Forskningsinstitutet Hörselbron AB startades av Hörselskadades Riksförbund i februari 2011. Institutets styrelse består av hörselforskare från Karolinska Institutet, Kungliga Tekniska Högskolan, Karolinska Universitetssjukhuset samt representanter för Hörselskadades Riksförbund. Den dagliga verksamheten bedrivs vid Kungl. Tekniska Högskolan i Stockholm.

Hörselbrons kärnverksamhet är forskning, metod- och teknikutveckling analyser och studier. Forskningsinstitutet Hörselbron ska genomföra
forsknings- och utvecklingsprojekt inom området hörsel, på uppdrag av forskargrupper, företag, användarorganisationer
och landsting.